Magnezyum: Neden takviye etmeliyim?

Magnezyum vücudunuzda en bol bulunan dördüncü mineraldir ve vücudunuz onsuz düzgün çalışamaz. Bu mineral, yüzlerce metabolik süreç ve enerji üretimi dahil DNA'mız gibi önemli proteinler oluşturmaya kadar birçok diğer önemli vücut işlevi için gereklidir. 

Magnezyum içeren besin kaynakları arasında fındık, tohumlar ve yeşil yapraklı sebzeler bulunur. Et ve balıkta daha küçük miktarlar bulunur.

Yine de, bu mineralin önemine rağmen, çalışmalar, Batı Avrupa ülkelerindeki insanların neredeyse yarısının bu temel mineralden yeterince almadığını gösteriyor. Ayrıca, düşük magnezyum seviyeleri, tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve Alzheimer gibi bir dizi sağlık durumuyla bağlantılı olduğu bilinmektedir.

Sağlık yararları

Vücudunuzun en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için yeterli magnezyum almak önemlidir. Diyetinizden bu minerali yeterli miktarda almak mümkün olsa da, ihtiyaçlarınızı yiyeceklerle karşılamakta zorlanıyorsanız veya eksikseniz, takviye almak yardımcı olabilir. Magnezyum eksikliğini takviye ile gidermek kalp hastalığı, düzgün kan basıncı, düzgün ruh hali ve kan şekeri kontrolü gibi durumlarda size destek olacaktır.

Kan Basıncını Düşürebilir

Magnezyum takviyeleri almak kan basıncı seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Araştırmalar, yüksek tansiyonu olan kişilerin bu mineral ile takviye edildiğinde iyileşmeler yaşayabileceğini gösteriyor. Aslında, 22 çalışmanın bir incelemesi, günlük ortalama 410 mg magnezyum takviyesinin, sistolik kan basıncında 3-4 mm Hg ve diyastolik kan basıncında 2-3 mm Hg düşüş ile ilişkili olduğunu buldu. Benzer şekilde, bir diğer 34 çalışmanın yakın tarihli bir incelemesi, ortalama 3 ay boyunca günde yaklaşık 350 mg magnezyum almanın sistolik kan basıncını 2,00 mm Hg ve diyastolik kan basıncını 1,78 mm Hg kadar önemli ölçüde azalttığı sonucuna varmıştır.


Depresyon Olasılığını Azaltabilir

Bazı araştırmalar, düşük magnezyum seviyelerini depresyonla ilişkilendiriyor ve bu da araştırmacıları bu mineral takviyesinin bu durumun tedavisine yardımcı olup olmayacağını merak etmeye yöneltiyor

Gelişügüzel seçilen, tip 2 diyabet, magnezyum eksikliği ve depresyonu olan yaşlı yetişkinlerde yapılan 12 haftalık bir kontrollü çalışma, günlük 450 mg magnezyumun, depresif semptomları iyileştirmede 50 mg'lık bir antidepresan imipramin dozu kadar etkili olduğunu buldu.

Hafif veya orta derecede depresyonu olan 126 kişide yapılan 6 haftalık bir başka çalışmada, normal tedavilerinin yanı sıra günde 248 mg mineral alanların depresyon puanlarında önemli bir iyileşme bildirdiği gözlemlendi. Bununla birlikte, bu çalışmalar gizli değildi, yani katılımcılar, sonuçları çarpıtabilecek minerali aldıklarını biliyorlardı. Sonuçta, bu alanda daha büyük ve daha uzun çalışmalara ihtiyaç olduğu da bir gerçektir.


Kan Şekeri Kontrolünden Yararlanabilir

Magnezyum, insülin ve glikoz metabolizmasında çok önemli bir rol oynar. Kan şekeri kontrolünü etkileyen bir durum olan tip 2 diyabetli birçok insan bu besin maddesinden eksiktir. Bunun kısmen bir nedeni de, yüksek kan şekeri veya insülin seviyeleri bu mineralin idrarınız yoluyla ne kadarını kaybettiğinizi etkileyeceğidir. Magnezyum takviyesi almanın, hücrelerinizin insüline yanıt vermediği metabolik bir problem olan insülin direncini iyileştirebileceği öne sürülmüştür. İnsülin, kan şekeri seviyenizi düzenlemeye yardımcı olan önemli bir hormondur. Bu nedenle, insülin direncini iyileştirmek, özellikle diyabetli kişilerde daha iyi kan şekeri kontrolünü teşvik edebilir.

3 aylık bir çalışmada, günde 300 mg magnezyum alan tip 2 diyabetli kişiler, plasebo grubuna kıyasla açlık ve yemek sonrası kan şekeri seviyelerinde önemli düşüşler yaşadı. Ek olarak, bir inceleme, dört aydan fazla magnezyum takviyesi almanın insülin duyarlılığı ve kan şekeri kontrolü üzerinde faydalı bir etkiye sahip olduğunu buldu. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, magnezyum takviyeleri, tip 2 diyabetli kişilerde kan şekerini kontrol etmede etkili görünüyor.


Kalp Hastalığı Riskini Azaltabilir

Düşük magnezyum seviyeleri, kalp hastalığı riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir. Bunun nedeni, bu mineralin düşük seviyelerinin kan şekeri kontrolü ve kan basıncı gibi kalp hastalığı için risk faktörlerini olumsuz yönde etkilemesi olarak görülmektedir. 28 çalışmanın yakın tarihli bir incelemesi, magnezyum takviyelerinin, kan basıncını, kolesterol seviyelerini ve açlık kan şekerini düşürerek tip 2 diyabetli kişilerde bazı kalp hastalığı risk faktörlerini olumlu yönde etkilediği sonucuna varmıştır. Bu, magnezyum takviyesi almanın, özellikle eksikliği olan kişilerde kalp hastalığı risk faktörlerini azaltmaya yardımcı olabileceği anlamına gelir. Bu sonuçlar umut verici olsa da, bu alanda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.


Migren Şiddetini Azaltabilir

Düşük magnezyum seviyeleri, yoğun, tekrarlayan baş ağrıları ile karakterize bir durum olan şiddetli migrenlerle ilişkilendirilmiştir. 12 haftalık bir çalışma, 600 mg magnezyum içeren günlük takviye alan migrenli kişilerin %42 daha az migren atakları yaşadığını ve atakların daha az olduğunu buldu.