Zerdeçal, aşırı kilolu bireylerde zihin sağlığını iyileştiriyor

Nutrition Journal'da yayınlanan bu çalışmayı House Wellness Foods Corporation'ın Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nden araştırmacılar gerçekleştirdi.

"Sonuçlar, zerdeçalın sıcak su özütü ve süper kritik karbondioksit özütü karışımının günlük alımının, kronik düşük dereceli iltihabı azaltarak zihinsel sağlığı ve olumsuz ruh halini iyileştirme potansiyeline sahip olabileceğini düşündürmektedir."

Metodoloji

Çalışma, vücut kitle indeksi ≥ 23 ila < 30 kg/m2 olarak tanımlanan aşırı kilolu, 50 ila 69 yaş arası 90 erkek ve kadın üzerinde yapıldı.

Katılımcılar rastgele iki gruba ayrıldı. Bir grup (n=45) 12 hafta boyunca günde iki kapsül zerdeçal özü aldı, diğer grup ise iki plasebo kapsülü aldı.

Katılımcılar, araştırma merkezini başlangıç aşamasında ve vücut ağırlığı, BMI ve C-reaktif protein (CRP) gibi serum inflamatuar belirteçlerinin ölçüldüğü 4., 8. ve 12. haftalarda ziyaret ettiler. Ayrıca yaşam kaliteleri ve ruh halleri hakkında anketler doldurdular.

HLT.804062

HLT CURCUMIN 3 -600MG 30TAB

HLT.804275

HLT TURMERIC 750MG 60 TAB.


Bulgular

Çalışmanın sonucunda, zerdeçal özü grubunda plaseboya kıyasla olumsuz ruh hali, öfke ve düşmanlık duyguları azalarak zihinsel sağlık puanlarında önemli gelişmeler gösterildi.

Araştırmacılar, düşük doz zerdeçal özünün vücuttaki iltihabı azaltıp iltihaplanma ile ilgili istenmeyen semptomları hafifleterek zihinsel sağlığı iyileştirebileceğini söylüyor.

Diğer bulgular ayrıca plaseboya kıyasla zerdeçal özü grubunda vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi ve serum CRP düzeylerinin önemli ölçüde daha düşük olduğunu gösterdi.

Ruh sağlığı sorunları ve duygudurum bozukluklarının sadece sistemik inflamasyonla değil aynı zamanda nöroinflamasyonla da ilişkili olduğu bilinmektedir. Mikroglial hücreler olarak da bilinen beyin makrofajları, inflamatuar sitokinler üreterek nöroinflamasyon gelişimini teşvik etmede merkezi rol oynarlar. Araştırmacılar, zerdeçal özütünün insan mikroglial aktivasyonu üzerindeki etkisini araştırmak için gelecekteki çalışmaları önermekte olup bu çalışmada nöroinflamasyon konusunun araştırılmadığının altını çizdiler.